Filed in: 2015-01: Konferencja “Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce”