Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (PSZW)

No warranty for correctness & completeness!
This site will be updated with no ads and linked to its KMedu opportunities
as soon as the provider subscribes to this service!
(sample pages: training, university, community, conference)

Monthly Featured

Featured Provider
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (PSZW)Custom logo

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (PSZW), the Polish Association for Knowledge Management, offers the following Knowledge Management education and training opportunities:

Conferences

  • Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (Kongres PSZW)*
  • Konferencja “Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce”
  • Multikonferencja pt. Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego

Web Channels

Home » Providers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Manage your subscriptions)