Communities & Social Networks | Knowledge Management education & training worldwide

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (PSZW)

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (PSZW), the Polish Association for Knowledge Management, offers the following Knowledge Management education and training opportunities:

Conferences

  • Kongres Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (Kongres PSZW)*
  • Konferencja “Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce”
  • Multikonferencja pt. Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego

Web Channels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *