Filed in: 2009: Kongres Praktyków Zarządzania Wiedzą (KM Poland)**