Den Norske Dataforeningen (DND)*

This is no official page!

No warranty for correctness & completeness!
This site will be updated with no ads and linked to its KMedu opportunities
as soon as the provider subscribes to this service!
(sample pages: training, university, community, conference)

Monthly Featured

Featured Provider
Den Norske Dataforeningen (DND)*Custom logo

The Den Norske Dataforeningen (DND; English: The Norwegian Computer Society (NCS)), formerly the Norsk Databehandlingsforening (DBF; English: Norwegian Computer Application Society), the Team, forening for maskinell databehandling (English: Team, association for machine data processing), and the Hullkortklubben Team (English: Punchcard club Team),1) has offered the following Knowledge Management education and training opportunities:

Communities

Professional networks: Subject Groups and associated Special Interest Groups

 • Faggruppen Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer* (1999-2013)2)
  • Interessegruppe/Arbeidsgruppe for Emnekart* (2006-2007)3)
 • Faggruppen Emnekart* (2007-2011)3)
 • Faggruppen Kunnskapshagen* (2002-2004)
 • Faggruppen Applikasjonsintegrasjon – Metoder og arkitektur*
  • Semantisk Web SIG* (2004-2008)

Conferences

 • Konferanse Kunnskapstinget**
  (Organizer: Faggruppe ‘Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer’2))
  Kunnskapstinget er landets viktigste møteplass for personer med interesse for kunnskapsledelse: Mennesker som deg og virksomheter som din – som er opptatt av utfordringene som kunnskapssamfunnet stiller moderne organisasjoner ovenfor.

  • Kunnskapstinget 2012, 25. oktober 2012, Oslo, Norge
   Hvordan dele, lære og lede i dagens kompetansesamfunn?
   (Partner: )

    FELLESSESJON:
    Hvor teknologiavhengig er kunnskapsorganisasjonen egentlig?
    Hvordan lede kunnskapsarbeidere?
    Læring, samhandling og innovasjon i et internasjonalt selskap
    Debatt med salen: Endringsledelse – nødvendighet og et onde

    SPOR A: Ledelse og endring
    Endringsledelse gjennom Rop i Skogen (enkel teknologi)
    Å endre en kjempe av jern: På sporet med nytt intranett i Jernbaneverket
    Kunden, konsulenten og leverandøren – samspillet som vant gull
    Kunnskapsdeling på jobb med enkle grep
    Erfaringer med strategisk kompetansestyring – veivalg og fallgruber

    SPOR B: Deling og samhandling
    Samhandlings- og kunnskapsdelingstabuer
    Statnett – deling i generasjoner: tilgjengeliggjøring av 100 års industrikunnskap
    Ta folk på alvor – Bedre tjenester ved hjelp av sosiale medier
    kunnskapsdeling mellom konsulent og kunde
    Eventyret om da Statoil skulle gi profesjonelle nettverk sosiale verktøy for samhandling og kunnskapsdeling i hele «kongeriket»

  • Kunnskapstinget 2011, 27. september 2011, Oslo, Norge
   Samhandling eller kunnskapskaos – hvor langt er vi egentlig kommet?
   (Partner: )

    FELLESSESJON:
    Å tenke det utenkelige: Hva om intranettet ”forsvant”?
    Fremtidens kunnskapsarbeider
    Samhandling og det digitale førstevalg, hvordan kan vi endelig frigjøre oss fra danske kongen?

    SPOR A:
    Kan Cloud Computing hjelpe offentlige IKT?
    Prikk til prikk – Kan vi lage orden i informasjonskaos?
    Statiske organisasjoner og flyktige medier – hvordan skape bindeleddet mellom effektiv kommunikasjon og digital transformasjon?
    Intranet på KONGSBERG. Kommunikasjon, tjenester og samhandling. Fra konseptutvikling til daglig bruk
    Sosial programvare = Samarbeid + X
    Hvorfor bruke tid og penger på å snakke med brukere?

    SPOR B:
    Samhandling og kunnskapsdeling i eResept
    Utvikling av prosess- og tjenestemodeller for opplæring vil undersøtte samhandling
    Bidrar kunnskapsdeling til økt endringsvilje?
    Deling av innovasjonsideer og resultater via. sosiale medier i et bedriftsnettverk
    Introduksjon til Sosial Nettverksanalyse med NodeXL
    Effektiv samhandling med nye organisasjonsformer

  • Kunnskapstinget 2010, 28. september 2010, Oslo, Norge
   Er kunnskap kjent fordi det er delt? Er det forstått fordi det er tilgjengelig?
   (Partnere: DND Faggruppen Ledelse og strategi, Abelia og Siviløkononmene)

    Kunnskapsworkshops: (Sep 27)
    One size fits nobody: Hvordan få IT-løsningen til å passe?
    Helt ærlig – hvor sosiale er dere!?
    Grenseløs eller sjanseløs? – Kunnskapsdeling, informasjonstilfang og frustrasjoner med sosiale medier i sentrum

    FELLESSESJON:
    New generations use of web 2.0
    Something is happening, but you don`t know what it is …
    Hvordan Statsministerens kontor bruker sosiale medier til dialog med innbyggere, næringsliv og organisasjoner
    Presentasjon av markedsundersøkelsen “Norske virksomheters bruk av sosiale medier”

    SPOR A: Den delende organisasjonen
    Organiser deg for kunnskapsdeling!
    Sosiale medier – en hype eller en betydningsfull markedsføringskanal?
    Historien om Nettopp! – Statnetts kunnskapsintranett
    Prosjektveiviseren.no
    Blogging på masternivå

    SPOR B: Verktøy for deling og dialog
    Kunnskapsintensivt samarbeid – hvorfor det er så vanskelig og hva man kan gjøre med det!
    Communications in global projects
    Entusiasme: Nøkkelen til effektiv kunnskapsdeling
    Nytenking og nyskaping gjennom sosial programvare

  • Kunnskapstinget 2009, 22. September 2009, Oslo, Norge
   Samarbeid og Nyskaping the Wiki Way
   (Partnere: DND Faggruppen Ledelse og strategi, Abelia og Tekna)

    Kunnskapsworkshop: (Sep 21)
    Kunnskapsdeling på tvers – Hva kan forskning og praksis lære av hverandre?

    FELLESSESJON:
    The State of Enterprise 2.0
    Demokratisk delingskultur og sosiale medier: Konsekvenser for politikk og forvaltning
    Mennesket som aktør i den globale informasjonsøkologien
    Kollektivt tull eller kollektiv nyskaping?
    Only the most adaptable survive!

    SPOR A: SOSIALE MEDIER OG NYSKAPING
    Å være tilstede for å være tilstede i sosiale medier – er det en god strategi?
    Samtaler i Den hemmelige hagen
    Kollektiv kraft – Den “moderne” forslagskassen
    Innovasjon som forretningsstrategi i finn.no og Media Norge
    Lettere sagt enn gjort? Innføring av sosial programvare i store organisasjoner

    SPOR B: SOSIAL MEDIER OG SAMARBEID
    Samhandling som konkurransefaktor – sosiale medier, strategi og praksis
    Erfaringer fra innføring av Wiki i global kunnskapsbedrift
    KVITRETANK
    – Samarbeid og nyskapning med sosiale medier – LETTERE SAGT EN GJORT?
    – Oslo kommune tar sats og innfører Wiki – teknologi på virksomhetskritiske områder
    – Lettere sagt enn gjort? Innføring av sosial programvare i store organisasjoner

  • Kunnskapstinget 2008, 23. September 2008, Oslo, Norge
   Endelig er det lett å jobbe smart!
   (Partnere: Abelia og Tekna)

    Prekonferanse-aktivitet: (Sep 22)
    Knowledge Management for Dummies. Managing Knowledge and People: Concept and Practice
    Kunnskaps-cafe: Knowledge sharing in todays organization: Challenges and Issues
    Have we really become a notch wiser during the day?

    FELLESSESJON:
    World 2.0
    Social Networking – Generation 2.0
    Tilgjengelighetens tyranni – om det store oppmerksomhetsrøveriet
    Sosiale nettsamfunn – statens rolle i delekulturen

    Spor A: Smarte omgivelser
    Små grep, meningsfull brukeropplevelse
    Smartness i helsevesenet
    Jobb Smartere – Smart for hvem?
    Fra søk til visdom

    Spor B: Nettverk
    Fra facebook for tenåringer til facebook for kunnskapsarbeideren i moderne virksomheter
    Teknisk ledelse via sosialt nettverk – fra ide til virkelighet via lokal og global samhandling
    Nettverksbygging
    Smartere samarbeid i oljeindustrien gjennom integrerte operasjoner

    Spor C: Endring
    Enterprise 2.0: Hvem, hva, hvordan?
    Teameffektivitet og smidig utvikling – mange utviklingsbedrifter
    Jobb smartere – bygg kunnskapsbank
    Estimering og kunnskapsdeling – Hva i all verden har de med hverandre å gjøre?

  • Kunnskapstinget 2007, 18. September 2007, Oslo, Norge
   (Partner: Abelia, ?)

    Program n.a.

  • Kunnskapstinget 2006, 12. september 2006, Oslo, Norge
   Å kunne skape med Kunnskap
   (Partnere: SINTEF, Abelia og Kunnskapsdepartementet)

    FELLESSESJON:
    Politikk for læring og kunnskapsutvikling: Hva er utfordringene?
    The importance of unmanaged knowledge in knowledge creation
    Hva har vi lært av KUNNE, Norges største forskningsprosjekt om kunnskap?
    Improvisasjon: mellom panikk og kjedsomhet (Plenumsavslutning)

    SPOR A: Skapende ledelse
    Hel Ved – Lederutvikling i hverdagspraksis
    Kunne lede. Et rammeverk for aktivitetsbasert lederutvikling
    Unplugged. Om kreativitet i oljeleting
    Finnes det metoder for å dyrke frem ekstraordinær kreativitet?
    Prosjektutfordringer ved oppstart av ny virksomhet i Kina
    Rett start. Nye spor for ledelse av komplekse prosjekter

    SPOR B: Skapende rom
    Rom for effektivitet: Strategier for arbeidsplassutforming
    NCC Future Office Study
    Rom for produktivitet: Skapende rom for kunnskapsarbeid – din viktigste investering?
    Vital på Elvehavna – En suksesshistorie om bedre bunnlinje og økt vitalitet
    Rom for identitet: Arbeidsplass som merkevare
    Et nytt arbeidstilsyn blir til – identitet og rbeidsplassutforming

    SPOR C: Skapende nettverk
    Internasjonalisering av kunnskap
    Outscourcing av teknologiutvikling i India
    Hvordan utvikle og markedsføre underholdningssoftware i tre verdensdeler
    Global kunnskapsdeling, utfordringer og motivatorer
    Teknologi uten grenser – erfaringer og trender med teknologistøtte til internasjonalt distribuert kunnskapsarbeid
    Globalt kunnskapsarbeid, som et stafettløp mellom eksperter

  • Kunnskapstinget 2005, 13. september 2005, Handelshøyskolen BI, Oslo, Norge
   Rom for kunnskap
   (Partnere: DND faggruppe Ledelse og strategi, Abelia, Handelshøyskolen BI og Tekna)

    FELLESSESJON:
    Kunnskapsrikets tilstand – politikkutvikling for et mer læringsintensivt samfunn
    Boligproduksjon – kunnskap fra bunnsville til mønsås
    Norad: Fra forvalter av midler til forvalter av kunnskap
    Using storytelling as a tool for leadership and knowledge management
    BI-bygget: Hvordan utforme et godt læringsmiljø for et kunnskapssamfunn?
    Det industrialiserte, globale kunnskapssamfunnet – hva gjør nordmenn og svensker i fremtiden?

    SPOR 1: Verktøy og metoder
    VM for KM
    Digital historiefortelling – ”HIT comet of the Year”
    Økt kunnskap gjennom emnekart og flow

    SPOR 2: Samhandling og virtuelle rom
    Learning@Europe – læring gjennom en felles Europeisk virtuell skole
    Kunnskap og samhandling – nøkkelen til økt oljerikdom?
    Samarbeidsteknologier og innovasjon i nettverk

    SPOR 3: Rett kunnskap til riktig tid og sted
    Kunnskap og erfaring i en omstilling – systematisk kompetansearbeid i Luftfartstilsynets flytteprosess
    Organisasjoners elektroniske læring – Hvordan BPM-systemer åpner for nye former for læring
    KM i praksis – ferjemannen forteller

  • Kunnskapstinget 2004, 2. september 2004, Handelshøyskolen BI, Oslo, Norge
   (Partnere: DND faggruppe Ledelse og strategi, Abelia, Arbeids- og Administrasjonsdepartementet, Tekna, BI Senter for lederutdanning)

    FELLESSESJON:
    Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn
    Verdiskaping og kunnskap
    Kompetanse som drivkraft for velferd, innovasjon og verdiskaping
    Kunnskapsnasjonen Norge – eksisterer den? (Paneldebatt)
    Complex Knowledge: Managing order and un-order
    Utrolige muligheter! (Avslutningsforedrag)

    SPOR 1: Læring
    Hvordan skape vektløse verdier?
    Fremtidsteknologier – hvordan “planlegge” for en usikker fremtid?
    Trygg mat på “Menyen” – hvordan lære opp 25000 ansatte?
    Digital dannelse i kunnskapssamfunnet

    SPOR 2: Endring og omstilling
    Levende tanker går på tvers
    Organisert kaos i Arendal kommune
    Åpne interne arbeidsmarkeder
    Advokatbransjen i støpeskjeen

    SPOR 3: Teknologiske muligheter for kunnskapsforvaltning
    Et digitalt samfunn er viktig for å lykkes med kunnskapssystemer
    SKOP – et fyrtårnprosjekt for elektronisk saksbehandling i Oslo kommune
    Emnekart – en ISO standard for kunnskaps­forvaltning
    KM og e-læring – veier til synergi

  • Kunnskapstinget 2003, 2. september 2003, Handelshøyskolen BI, Oslo, Norge
   Forvalter vi kunnskapen riktig blir vi smarte!
   (Partnere: Abelia, BI Senter for lederutdanning, Arbeids- og Administrasjonsdepartementet, Norske Sivilingeniørers Forening)

    FELLESSESJON:
    Energi, tillit og inspirasjon
    Er det mulig å øke kunnskapen hos 700.000 mennesker samtidig?
    Kan man bli bedre av å dele kunnskap med konkurrentene?
    Knowledge Management – “State-of-the-market”
    EU er på banen!
    Vi er bare mennesker. Hvordan skape klima for Kunnskapsdeling

    SPOR 1: ERFARING
    KM-prosesser og teknologi som viser seg å virke i internasjonal oljeindustri
    Tjenesteutvikling i offentlig sekto
    Læring av erfaring i systemutvikling

    SPOR 2: MÅLBARHET
    Hvordan aktivisere organisasjonens intellektuelle kapital?
    Kunnskapsoverføring ved oppkjøp av bedrifter
    Aktivitetsbasert kunnskapsledelse

    SPOR 3: TEKNOLOGI
    Tett samhandling i Cyberspace
    Internett som kunnskapskilde
    Kunnskapskultivering i samarbeidsnettverk

    Sponsorenes arena!

 • International Topic Maps User Conference (Topic Maps)**
  (Organizer: Faggruppen Emnekart3))
  At the International Topic Maps User Conference (Topic Maps), formerly the Konferansen Emnekart and the Emnekart Norge seminar, you will learn about how the ISO Topic Maps standard is being applied around the world to solve problems of information management, knowledge management and systems integration. Meet fellow users and talk to some of the world’s leading experts.

  • Topic Maps 2010, 14.-15. april 2010, Oslo, Norway
   Fourth International Topic Maps User Conference: Linked Topic Maps

    Pre-conference Tutorials: (Apr 14)
    Emnekartverkstedverksted
    JRuby Topic Maps: Using Ontopia in a Ruby on Rails application
    How to do linked data with Topic Maps
    Ontopia: Introduction

    Opening/Closing Session:
    Occurrences
    Topic Maps as key enabler for common archive functionality across a range of IT-systems
    Experiments in Linked Data

    TRACK 1: Norge
    Emnet i fokus eller fokus på emnet? (in Norwegian)
    Forskning på nett med emnekart (in Norwegian)
    Fem gevinster ved emnekart illustrert ved eksempler (in Norwegian)
    Emnekart i Ansattportalen til Bærum kommune (in Norwegian)

    TRACK 2: English
    Question Answering over Topic Maps in Video Surveillance Application
    Subj3ct.com – Linked Data DNS
    Semantic mashup with Subj3ct.com and Topic Maps
    Making topic maps from Subject Headings for linking and organizing information

    Maiana – Share, mix and explore your data interlinked
    Aranuka – A POJO to Topic Maps mapping library

  • Topic Maps 2009, 18.-19. march 2009, Oslo, Norway
   Third International Topic Maps User Conference: Culture for Sharing

    Pre-conference Tutorials: (Apr 18)
    n.a.

    Conference Program: (Apr 19)
    n.a.

  • Topic Maps 2008, 2.-4. april 2008, Oslo, Norway
   Second International Topic Maps User Conference: Towards the Vision of Subject-Centric Computing

    Pre-conference Tutorials: (Apr 2)
    Understanding Topic Maps
    Creating Topic Maps
    Introduction to Ontology Design
    Practical Ontology Design
    Topic Map Design Patterns
    Topic Maps in Library Science
    Open Source Topic Map Portals
    Topic Maps for Information Architects
    Application Development with Ruby Topic Maps
    Ruby Topic Maps in Action
    Querying Topic Maps with TMQL
    Constraining Topic Maps with TMCL

    Opening/Closing Session:
    Hierarchies, Networks, and the Web that Wasn’t
    Topic Maps-driven Websites are Different
    Everything is Miscellaneous (Keynote)
    The RAMline – Rewriting Musical History
    Explaining the Complexity of Life with Topic Maps
    Everything is a Subject
    Visions of Subject-Centric Computing

    Session: INFORMATION INTEGRATION
    Information Integration, Topic Maps and the Struggle for Peace
    Subject-Centric Content Syndication with Topic Maps
    Connecting Content and Business Concepts

    Session: EDUCATION AND E-LEARNING
    Topic Mapping the National Curriculum

    Session: PRODUCT DOCUMENTATION
    Improving NetCom’s Customer Service with Topic Maps
    Enterprise Knowledge Integration Using Topic Maps
    Heimo Hänninen (Nokia Siemens Networks)
    DITA and Topic Maps: Bringing the Pieces Together

    Session: E-GOVERNMENT
    Semantic Interoperability: The State of the Nation (Norway)
    Semantic Interoperability: The State of the Union (Europe)

    Session: KNOWLEDGE MANAGEMENT
    Establishing Conclusive Proof in Forensic Data Analysis
    Adding Value to a Quality Management System for Securities
    Knowledge Management and Workforce Rehabilitation

    Session: DIGITAL LIBRARIES
    MARC, FRBR and RDA: The Topic Maps Perspective
    Topic Maps for Cultural Heritage Collections
    Conal Tuohy (Victoria University of Wellington)
    Visions for a Topic Mapped Library

    Session: ENTERPRISE ARCHITECTURE
    Fluid ICT Strategies Enabled with Topic Maps
    Roger Dols (Morpheus)
    Published Subjects: Small Pieces, Meaningfully Joined
    Enterprise Search, Faceted Navigation and Subject-Centric Portals

    Session: CULTURAL HERITAGE
    Musica migrans – Mapping the Movement of Migrant Musicians
    Unrequited Love and the Ontology of Duckburg
    An Information Architecture for Frank Lloyd Wright

    Exhibition

  • Topic Maps 2007, 20.-21. mars 2007, Oslo, Norway
   First International Topic Maps User Conference

    Pre-conference Tutorials: (Mar 20)
    Introduction to Topic Maps
    Modelling with Topic Maps
    Build a Topic Map
    An Introduction to Topic Map Patterns
    Up to speed – a Topic Maps introduction (lecture)

    Opening/Closing Session:
    Why not a Topic Map? (Keynote)
    TBD (Keynote)
    How can local government use Topic Maps to make life easier for it’s citizens?

    Main track:
    regjeringen.no – where Topic Maps and Search govern the user experience
    Topic Maps and Automated Classification
    IndiePix – Finding Films Through Topic Maps
    Isen smelter – kan Topic Maps hjelpe? (in Norwegian)
    TopicView and Terrorist Ontologies in OWL and Topic Maps
    Evaluating an Innovative Korean Folk Music (Pansori) Retrieval System Using Topic Maps
    Navigating the Production Maze: The Topic Mapped Enterprise

    E-learning track:
    Polyscopic Topic Maps in Flexible E-learning and Collaborative Knowledge Creation
    Clearing the skies – From tag clouds to topic maps
    Bridging the gap between Information Science and Learning Theory using Topic Maps
    Publishing Large Collection of Artworks Using Topic Maps
    Topic Maps based application for the intellectual labyrinth
    Improved findability through semantic search
    Topic Maps Portals for real life – student projects at University of Leipzig

    Specialist/technical track:
    5 years of Topic Map implementation: Lessons learned
    Pidgin English for Topic Maps Knowledge Engineering
    Enterprise knowledge map: toward subject centric computing
    Using Topic Maps and SharePoint for Enterprise Information Integration
    And What of Indexes?
    Building a Mountain Knowledge Hub in the Hindu Kush-Himalaya region, A Case Study
    Comparing AsTMa!, OSL, and Xtche: the Topic Maps Constraint Languages

    Posters
    Exhibition

  • Konferansen Emnekart 2006, 29. mars 2006, Oslo, Norway
    Opening/Closing Session:
    The Topic Maps Attitude (Keynote)
    Metadata? Thesauri? Taxonomies? Topic Maps!
    Knowledge Management and the Intelligence Community
    Building a Topic Maps Community
    The Shape of Topic Maps to Come

    Parallelle sesjoner:
    Ibsens skrifter på nett ved hjelp av emnekart
    City of Stuttgart Semantic Information Portal
    Den sømløse kommune – fra visjon til virkelighet
    Managing Knowledge in the Development Process
    Integrering av kommunale tenester med MiSide
    Integrating Publication Silos
    Emnekartbasert metadataløsning for regjeringen.no?
    Applying Topic Maps to Genome Research
    Læreplanen på Emnekart: Nye muligheter for alle
    Integrating Multiple Library Catalogues

    Workshops:
    Everything You Ever Wanted to Know About Topic Maps But Were Afraid to Ask!

    Exhibitor’s Forum

  • Emnekart Norge 2004 seminar, 27. oktober 2004, Oslo, Norge
   Sømløs kunnskap med emnekart

    Introduksjonskveld: (Oct 26)
    Emnekart – Grunnleggende begrep
    Emnekart – Anvendelsesområder
    Spørsmål og svar

    Keynotes:
    Sømløs kunnskap i offentlig og privat sektor

    Presentations:
    Emnekart som standard for e-læring
    En prosjektleders perspektiv
    Den sømløse virksomhet: Standardbasert dataintegrasjon
    Felles metadata for offentlige publikasjoner
    Enklere gjenfinning på ODIN
    Whirlwind Guide to Topic Map Tools
    Emnekart, Kulturnett og informasjonsallmenningen

    Paneldebatt

  • Emnekart Norge 2003 seminar, 26. november 2003, Oslo, Norge
   Kunnskapsnasjonen bygges – hjelm påbudt!

    Keynotes:
    Grunnleggende begreper og bruksområder

    Presentations:
    Gjennomføring av et emnekartprosjekt
    BrainBank: Pedagogisk bruk av emnekart
    Shell: Business process modelling with Topic Maps
    Prosjekt Houston: En kunnskapsbase for driftsdokumentasjon

    Emnekart-portaler fra A til Å
    hoyre.no
    forbrukerportalen.no
    skatteetaten.no
    kulturnett.no

    Paneldebatt:
    Spørsmål og svar. Oppsummering

  • Emnekart Norge 2002 seminar, 18. oktober 2002, Oslo, Norge
   1000 GB og like klok?

    Keynotes:
    Unngå drukningsdøden i informasjonsflommen

    Presentations:
    Topic Map Case Studies
    forskning.no – erfaringer med et emnekart-basert nettsted
    Content Management på en ny måte
    Managing and Accessing a TV Media Archive with Topic Maps
    Emnekart i praksis

Meetings

Faggruppen ‘Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer

  Jan 2014: David Gurteens Kunnskapscafé

  Oct 2009: Cognitive Edge – praktiske grep for endringsledelse
  Mar 2009: Kompetanseforvaltning, HR-systemer og bygningsarkitektu…

  May 2008: Kunnskapskafé med David Gurteen i Trondheim, Bergen eller Oslo
  Jan 2008: Hvordan drive kunnskapsledelse i store organisasjoner?

  Aug 2007: Hvordan gi næring til kunnskapsdelingen i en organisasj…
  May 2007: Med kunnskapsarbeideren i sentrum i offentlig sektor
  Mar 2007: Digital historiefortelling – en prosess og et produkt
  Jan 2007: Emnekart og semantisk søk (interessegruppe for emnekart)

  Oct 2006: Emnekart og interaksjonsdesign (interessegruppe for emnekart)
  Sep 2006: Ontologier og modellering
  May 2006: Hva skjer når en kunnskapsbedrift flyttes?
  Jan 2006: Blogging: Kunnskapsdeling og community-bygging

  Jun 2004: Frokostmøte: Ferske inntrykk fra studieturen
  May 2004: Vitals plattform for kunnskapsdeling
  Apr 2004: Enterprise Knowledge Management Studietur 2004, London – Brussel – Paris 2004

  Jun 2003: Enterprise Knowledge Management Studietur USA
  Mar 2003: KM forskning med støtte fra Norges forskningsråd og EU
  Mar 2003: Kunnskapshåndtering og kunnskapsledelse i helsesektoren, seminar

  May 2002: IT-ledelse for kunnskapsbedrifter
  May 2002: Bedriftsbesøk hos Computas AS på Lysaker
  Mar 2002: Bedriftsbesøk hos Det Norske Veritas på Høvik

  Aug 2001: Bedriftsbesøk hos Telenor Mobile
  May 2001: Kan kompetanse kartlegges? Kompetansekartlegging, miniseminar

  Nov 2000: Innovasjon og kreativitet av Andy Burnett
  May 2000: Prosjektledelse i front – Læring og nye media: I*nett som kunnskapsmedium
  Mar 2000: Foredrag fra “Intellektuell Kapital”

  Nov 1999: “Kunnskapsbasert verdiskapning”, seminar
  Oct 1999: Innføring av Knowledge Management i en organisasjon, med fokus på problemstillinger relatert til ledelse og kultur
  Oct 1999: IT-medarbeideren: Bedriftens mest etterspurte ressurs

Faggruppen Kunnskapshagen

  May 2004: Vitals plattform for kunnskapsdeling
  Feb 2004: Organisatoriske utfordringer i kunnskapsforvaltning

  Oct 2003: SINTEFs rolle i nyskaping og mot næringsliv i Midt-Norge
  Jun 2003: Kunnskapsarbeidsplassen – får du mer tilfredse kunder og bedre lønnsomhet ved å rive ned kontorvegger?
  Apr 2003: Mobilitet av kunnskapsarbeidere – organisatoriske og tekniske løsninger for fleksibel bruk av arbeidskraft

  Nov 2002: Erfaringer fra kartlegging av Intellektuell Kapital i Teeness; Video-støttet erfaringsfangst og formidling i bedrifter

Faggruppe for IT Service Management

  Jun 2008: Knowledge management – teori og praksis
  Dataforeningen Rogaland
  Dec 2007: Fagmøte innen Knowledge Management

Web Channels

 • ...
Home » Providers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *