Den Norske Dataforeningen (DND)*

This is no official page!

No warranty for correctness & completeness!
This site will be updated with no ads and linked to its KMedu opportunities
as soon as the provider subscribes to this service!
(sample pages: training, university, community, conference)

Monthly Featured

Featured Provider
Den Norske Dataforeningen (DND)*Custom logo

Den Norske Dataforeningen (DND), the Norwegian Computer Society (NCS), offers the following Knowledge Management education and training opportunities:

Communities

 • Sør-Øst/Østlandet: Faggruppen ‘Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer’* (1999-2013) 1)
  – Interessegruppe/Arbeidsgruppe for Emnekart (2006-)

Conferences 2)

 • Konferansen Kunnskapstinget** (2003-2012)
 • Konferansen Emnekart, 29. mars 2006, Oslo, Norway/li>

Activities

 • Faggruppen ‘Kunnskapsforvaltning og nye arbeidsformer’: konferanser, nettverksmøter, kunnskapskafeer, bedriftsbesøk og studieturer
  • David Gurteens Kunnskapscafé 01/2014
  • Cognitive Edge – praktiske grep for endringsledelse 10/2009
  • Kompetanseforvaltning, HR-systemer og bygningsarkitektu… 03/2009
  • Kunnskapskafé med David Gurteen i Trondheim, Bergen eller Oslo 05/2008
  • Hvordan drive kunnskapsledelse i store organisasjoner? 01/2008
  • Hvordan gi næring til kunnskapsdelingen i en organisasj… 08/2007
  • Med kunnskapsarbeideren i sentrum i offentlig sektor 05/2007
  • Digital historiefortelling – en prosess og et produkt 03/2007
  • Emnekart og semantisk søk (interessegruppe for emnekart) 01/2007
  • Emnekart og interaksjonsdesign (interessegruppe for emnekart) 2006/10
  • Ontologier og modellering 09/2006
  • Hva skjer når en kunnskapsbedrift flyttes? 05/2005
  • Blogging: Kunnskapsdeling og community-bygging 01/2006
  • Frokostmøte: Ferske inntrykk fra studieturen 06/2004
  • Enterprise Knowledge Management Studietur 2004, London – Brussel – Paris 2004 04/2004
  • Enterprise Knowledge Management Studietur USA 06/2003
  • KM forskning med støtte fra Norges forskningsråd og EU 03/2004
  • Kunnskapshåndtering og kunnskapsledelse i helsesektoren, seminar 03/2003
  • IT-ledelse for kunnskapsbedrifter 05/2002
  • Bedriftsbesøk hos Computas AS på Lysaker 05/2002
  • Bedriftsbesøk hos Det Norske Veritas på Høvik 03/2002
  • Bedriftsbesøk hos Telenor Mobile 08/2001
  • Kan kompetanse kartlegges? Kompetansekartlegging, miniseminar 05/2001
  • Innovasjon og kreativitet av Andy Burnett 11/2000
  • Prosjektledelse i front – Læring og nye media: I*nett som kunnskapsmedium 05/2000
  • Foredrag fra “Intellektuell Kapital” 03/2000
  • “Kunnskapsbasert verdiskapning”, seminar 11/1999
  • Innføring av Knowledge Management i en organisasjon, med fokus på problemstillinger relatert til ledelse og kultur 10/1999
  • IT-medarbeideren: Bedriftens mest etterspurte ressurs 10/1999
 • Faggruppe for IT Service Management
  – Knowledge management – teori og praksis 6/2008
 • Dataforeningen Rogaland
  – Fagmøte innen Knowledge Management 12/2007

Web Channels

 • ...
Home » Providers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *